Zone Zuid-Oost - Brandweerpost Wetteren (Hulpverleningszone Zuid-Oost) - Officiële website (v5)

Ga naar de inhoud

Zone Zuid-Oost

logo zone Zuid-Oost

In de nasleep van de gasramp in Ghislenghien in juli 2004 wordt door toenmalig federaal minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael de "Begeleidingscommissie voor de hervorming van de Civiele Veiligheid" opgericht onder het voorzitterschap van de Antwerpse provinciegouverneur Camille Paulus.
Deze commissie Paulus formuleert belangrijke aanbevelingen en zet de krijtlijnen uit voor de hervorming van de brandweerdiensten.

Op 17 februari 2009 wordt het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, waarbij België verdeeld wordt in 32 zones die de organisatiestructuur van de toekomstige brandweerdiensten zullen vormen.

Sinds 1 januari 2015 valt de brandweer van Wetteren niet langer onder de gemeente Wetteren, maar maakt het korps deel uit van brandweerzone Zuid-Oost, een brandweerzone die 11 steden/gemeenten beschermt en 9 korpsen groepeert.

De hulpverleningszone Zuid-Oost (Oost-Vlaanderen) groepeert de brandweerposten van Aalst, Denderleeuw, Erembodegem, Geraardsbergen, Lede, Moorsel, Ninove, Wetteren en Wichelen. Elke brandweerkazerne in België is nu een brandweerpost binnen die bepaalde zone. We spreken vanaf heden over brandweerpost Wetteren
.

520 brandweerlieden waarvan 150 ambulanciers staan 24/24u in voor de veiligheid van de 275.000 inwoners van de steden en gemeenten Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen.

Zonecdt.: Wim Van BiesenZones Oost-Vlaanderen. Oranje gekleurde gemeenten = onze zone Zuid-Oost.

© 2009 - 2021 | Jordy De Saedeleir | Brandweerpost Wetteren | Hulpverleningszone Zuid-Oost |
Terug naar de inhoud