Oefeningen - Brandweerpost Wetteren (Hulpverleningszone Zuid-Oost) - Officiële website (v5)

Ga naar de inhoud

Oefeningen

Foto's

Zonale oefening Zuid-Oost 2016 (update 03/01/2017) (foto's Vanessa Scheire)

IGS (Interventie Gevaarlijke Stoffen)

Zonale oefening Zuid-Oost Vlaanderen "Inferno" 2011 (update 03/01/2012) (foto's ere-adj. Rudy Van Den Berghe)

IGS (Interventie Gevaarlijke Stoffen)
Onder leiding van: Olt FRULLEUX WALTER, 1sgt DE MOT MARIO, sgt VAN OVERMEIRE DANNY

Door dienst "112" is alarm gegeven om 19u03, oproep brandende vrachtwagen in de industriezone Vantegem, op het terreinen van de firma Heli. Vertrek 1ste wagen (MCD22) 19.06 u ter plaatse 19u16. Vertrek tankwagen 19u10 ter plaatse 19u19. Vertrek (MCD 14) 19u10 ter plaatse 19u20. Ter plaatse gekomen laat Olt Van Bever een verkenning doen in chemiepak, daar er al bij aankomst sprake was van ADR belading. Na de verkenning laat de Olt. het plaatselijke IGS in alarm stellen,en in overleg met leider IGS word onmiddellijk een zonaal alarm afgekondigd, en eveneens word het zonaal watertransport in werking gesteld.

19u20 IGS/19u21 BW Aalst. Omstreeks 19u28 is er al een melding "geen slachtoffers" ADR product UN 1580. Aankomst IGS (BW Wetteren)19u34. Onmiddellijk word een perimeter gesteld en de veiligheidszone / opstelzone ingericht, na opstelling van de tent word door twee ploegen gestart voor aankleding gaspakken. Tankwagen BW Lede komt als eerste ter plaatse 19u45, de tankwagen had onderweg al enkele malen contact met bevelvoering op rampplaats. Aan de bevelhebber van Lede wordt gevraagd de leiding voor het watertransport op zich te nemen, in samen werking met plaatselijke leiding olt Van Bever. Voor het watertransport wordt gesprekskanaal "GB OVL ZO 2" in gebruik genomen.

Ook met de aankomst van BW Lede zijn twee bijkomende gaspakdrager ter beschikking gesteld, waar er dan ook bij de aankomst van BW Geraardsbergen (19u50) een tweede tent werd opgesteld en men direct is begonnen om een derde team in gereedheid te kunnen brengen, 1 drager van brandweer Lede en 1 drager van brandweer Geraardsbergen. Aan de CP IGS werd inmiddels een team gevormd door Olt Frulleux (BW Wetteren)Olt Vandesande (BW Geraardsbergen) en Olt Timmermans (BW Wichelen).

Melding van gevonden CMR in de vrachtwagen, waarbij kon vaststellen wat er juist op de vrachtwagen was geladen. Eerst doorgegeven product was: UN 2761 Lindaan kleine colli van 4 kg. (CMR 1). Direct kon men het product lokaliseren en mededelen aan de dragers dat het niet in aanraking mocht komen met metalen en water. Er werd dan ook onmiddellijk een plastic vat voorzien om het product te bergen. Door een misverstand werd het pakje echter niet op de juiste manier behandeld waar mee dan ook de opgedragen taak niet werd uitgevoerd. CMR 2 UN 1778 4 vaten van 200 liter werden teruggevonden, waarvan 1 vat lichtjes lekte, dit kon men afdammen met absorptiekorrels, en het vat overeind te plaatsen met verliesgat naar boven gericht zodat er geen product meer kon uitvloeien.

UN 2480 was in een ibc container met een groot lek had ca halfweg van het vat,er is dan ook onmiddellijk gestart om het product op te vangen met een emmer en dit dan over te gieten in een lege ibc container die zich ook op de vrachtwagen bevond. Tijdens deze actie was er toch een groot aantal liters weggelopen, waarbij men heeft het afloop riool afgedicht met een kussen. Het product Methylisocyanaat mag echter niet in aanraking komen met water, wat toch voor heel wat problemen zorgde. Verder was er nog 1 ibc container met product UN 1580 waar de kraan van lekte, daar heeft men geprobeerd de kraan af te stoppen wat gedeeltelijk is gelukt en er vrij weinig product is vrijgekomen. Deze container vertoonde echter lichte rookvorming wat kon duiden op een chemische reactie, daarom werd deze dan ook gekoeld en moest men met een warmtebeeld camera nagaan of er nog warmte ontwikkeling was binnen het vat. Er was tevens nog een 200 litervat met product UN 1296, dit was echter niet beschadigd.

Tijdens de manipulatie om de lege ibc container van de vrachtwagen te halen werd het kleine colli met lindaan echter beschadigd en de container belande bovenop het doosje, men heeft dan de doos bovenop de ibc geplaatst, wat dus duidelijk verkeerd is. Het bij elkaar brengen van diverse producten is gevaarlijk en kan leiden tot chemische reactie, wat men op dit moment zeker kon missen. Wat men tijdens de oefening kon beseffen is dat het bij elkaar brengen van diverse chemicaliën op een vrachtwagen een zeer complexe benadering te weeg brengt, waar bij men veel mensen nodig heeft op korte termijn om alle weglopende en lekkende producten in te dammen en op te vangen. Men kan daaruit besluiten dat een zonale samenwerking met gespecialiseerde mensen (IGS) geen luxe is maar een must. Dus samenwerking en oefenen is een vooruitgang om deze situaties de baas te kunnen.

Aankomsttijden van andere voertuigen: tankwagen + Holland Fire systeem BW Aalst 19u56, begeleiding door BW Wetteren naar waterwinningsput De Groof. Tankwagen Wichelen 19u46 rendez-vous punt. Tankwagen BW Ninove 20u00. Tankwagen BW Denderleeuw 20u16 (niet direct opgeroepen). Het watertransport is na de opstart zeer vlot verlopen, dank de deskundige begeleiding van Cdt Van Hauwermeiren.

© 2009 - 2021 | Jordy De Saedeleir | Brandweerpost Wetteren | Hulpverleningszone Zuid-Oost |
Terug naar de inhoud