Geschiedenis - Brandweerpost Wetteren (Hulpverleningszone Zuid-Oost) - Officiële website (v5)

Ga naar de inhoud

Geschiedenis

Ons korps

1ste brandweerwagen van brandweer Wetteren

Het gemeentebestuur van Wetteren besliste op 5 mei 1812 tot het oprichten van een brandweerkorps en kocht hiervoor volgend brandbestrijdingsmaterieel aan: 2 ladders van 28 voet hoogte met 35 sporten, 2 ladders van 16 voet hoogte met 22 sporten, 25 koorden, 5 bijlen die ook als hamer konden dienen, 120 brandemmers en een wagen op 4 wielen om het materieel te vervoeren. Het korps bestond bij de oprichting uit één "chef" en negen "pompiers".
Het eerste brandweerarsenaal was een "brandspruythuis" dat in 1813 tegen een zijgevel van de parochiekerk op de Markt werd aangebouwd. Ook nog in 1813 is door een klokkengieter uit Overmere, een brandklokje gegoten. Dit klokje heeft momenteel een ereplaats gekregen in de hal van het huidige brandweerstation.

Uit een inventaris van 1822 blijkt dat het materieel 10 jaar na de oprichting reeds was uitgebreid met o.a. een "spruyt van het perssende type", 30 meter darmen in leder met 3 verbindingstukken, een kar met kuip om de darmen te vervoeren, 2 haken en fakkels.
Door de aankoop in 1842 van een tweede brandspuit was het "brandspruythuis" op de Markt te klein geworden en besloot het gemeentebestuur tot het bouwen van een bijkomende bergplaats op de koer van het hospitaal. Door de aankoop van deze tweede brandspuit is ook gebleken dat het korps onderbemand was om al het materieel te bedienen en deed men een voorstel om het aantal pompiers te verdubbelen. Doch het duurde tot 1858 voor er 20 manschappen waren aangesteld.

In 1857 werd de parochiekerk en de aangebouwde bergplaats voor brandweermaterieel gesloopt. Er werd een nieuw onderkomen gevonden in de remise van herberg "De Bonte Os" op de Markt te Wetteren.
Voor nieuwe ingrijpende aanpassingen aan het materieel moeten wij vervolgens een grote sprong maken naar 1927 toen een algehele reorganisatie werd doorgevoerd. Eén van de grootste vernieuwingen was de aankoop van een occasie chassis "Ford" dat tot een volwaardige brandweerwagen werd omgebouwd.

Voor de huisvesting van het bijkomende materieel moest dringend naar een geschikte bergplaats worden gezocht. Hieraan werd tegemoet gekomen door de bouw van een nieuw brandweerarsenaal op de koer van het gemeentehuis in de Kerkstraat.
Het wagenpark werd in 1934 vernieuwd door de aankoop van een brandweerwagen "Citroën". Dit voertuig is in 1947 verkocht aan de brandweer van de gemeente Wichelen, waar deze wagen nog steeds als oldtimer wordt bewaard.

In 1944 werd het wagenpark uitgebreid met een brandweerwagen "Ford"

(links) "Citroën". Dit voertuig is in 1947 verkocht aan de brandweer van de gemeente Wichelen,
waar deze wagen nog steeds als oldtimer wordt bewaard.

In 1945 verwierf brandweer Wetteren, via het ministerie, divers materieel dat door de geallieerde troepen na de bevrijding was achtergelaten onder andere:

  • motorpomp "Guinard"

  • vrachtwagen "Chevrolet"

  • ambulance "Albion"


Door het verwerven van zoveel bijkomend materieel waren dringende aanpassingswerken aan het arsenaal noodzakelijk.
Het gemeentebestuur heeft daarom in 1951 besloten het arsenaal in de Kerkstraat volledig om te bouwen tot een volwaardig brandweerstation met drie toegangspoorten. Tezelfdertijd werd op de eerste verdieping ruimte voorzien voor bijkomende burelen voor de gemeenteadministratie.

Dit brandweerstation bleef dienst doen tot 1982, waarna het korps zijn intrek nam in de gloednieuwe gebouwen aan de Zuiderdijk te Wetteren.
Intussen was sinds 1931 binnen het korps een "Feestkomiteé" (de voorloper van de huidige "Koninklijke Vriendenkring Brandweer) opgericht welke talrijke activiteiten inrichtte, o.a. vanaf 1951 tot 2002 een jaarlijks "Pompiersbal".

Het waren ook enkele leden van het feestcomité die in 1954 besloten tot het vervaardigen van een brandweerreus.
De nieuwe telg, die op 20 maart 1955 boven de doopvont werd gehouden, moest ook een naam krijgen en hiervoor werd een zeer spitsvondige oplossing gevonden.
Naar de beginletters van de voornamen van zijn ontwerpers:

Jozef Dierens - Albert Buysse - Emiel Dauwe - Karel De Schepper, werd de naam "JAEK de Pompier" samengesteld.

"JAEK"

Desoto autopomp bouwjaar 1961

De enorme ontplooiing van de industrie in de naoorlogse periode had ook zijn invloed op het rollend materieel dat voor de brandweer is aangekocht:

1952: zware autopomp "De Soto I" (uit dienst 1976)
1955: ambulance "Ford" (uit dienst 1978)
1961: halfzware autopomp "De Soto II" (uit dienst 1992)
1965: occasie jeep "Dodge" (uit dienst 1975)
1969: autoladder "Saviem" (uit dienst door ongeval in 1976)
1973: halfzware autopomp "Bedford I" (uit dienst 1998)
1975: materieelwagen "Dodge" (uit dienst 2003)
1976: halfzware autopomp "Bedford IV" (uit dienst 1991)
1976: autoladder "Magirus-Deutz" (uit dienst 2003)
1977: commandowagen "Ford-Granada" (uit dienst 2001)

Fotoboek "200 jaar brandweer Wetteren"

Overzicht bevelhebbers

1812-1827: Maenhout Adriaan

1939-1949: Cordonnier Désy

1827-1830: Van Brabant Bernard

1950-1974: Gybels Henri

1831-1837: Maes Jozef

1974-1991: Van den Berge Gustaaf

1838-1863: De Schaepmeester Livinus

1991-1994: Van Alboom Paul

1863-1889: De Vuyst Domien

1994-2002: De Wachter Ulrik

1889-1903: Van Autreve Hippoliet

01/09/2003-01/09/2016: Auman Dirk

1904-1926: De Mulder Leonard

01/09/2016-31/08/2018: De Neef Paul

1927-1938: Ladon Arthur

01/09/2018-heden: Pieters Dirk
© 2009 - 2021 | Jordy De Saedeleir | Brandweerpost Wetteren | Hulpverleningszone Zuid-Oost |
Terug naar de inhoud